คู่ตามหลักบุพเพสันนิวาส

คู่บุพเพสันนิวาส

ประเภทของคู่ตามหลักบุพเพสันนิวาสนั้นมีหลายระดับ และทุกสังคมที่เวียนพบกันในโลกกลมๆใบนี้ก็มีคู่ตามหลักบุพเพสันนิวาสครบทุกคู่เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น คู่แค้น หรือ คู่กัด คู่กาม คู่กรรม คู่ธรรม หรือ คู่บารมี แต่เราอยากพบเจอเนื้อคู่แบบไหนล่ะ ซึ่งแน่นอนว่าเราก็อยากได้พบเจอเนื้อคู่ดีๆกับเขานั่นล่ะ แต่ก็ไม่อาจทราบได้ว่า คู่ครองของเราและเราได้เคยทำกรรมดี กรรมไม่ดี ในชาติที่ผ่านๆมา รวมถึงกรรมในชาตินี้ อย่างไรบ้าง เพราะการที่คนสองคนได้มาพบกัน และสานสัมพันธ์จนได้ครองคู่กัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนค่ะ ทุกอย่าง มีเหตุ และปัจจัย ในตัวของมันเอง หรือเรียกง่ายๆ สั้นๆ ว่า กรรม ทั้งกรรมดี และ กรรมไม่ดี ส่งผลให้เราทั้งสองคนได้พบกัน ครองคู่กันนั่นเองค่ะ

คู่แค้น (คู่กัด)

เนื่องจากผู้เขียนชอบคำว่า คู่แค้น จึงขออนุญาตใช้คำว่า คู่แค้น คู่แบบนี้ไม่ได้เป็นคู่ครองที่รักใคร่อยู่ร่วมกันมา แต่เป็นคู่ที่มีบาปกรรมร่วมกัน ทั้งคู่มีเรื่องต่อกัน เช่น เคยทำร้ายกันมา เคยผูกใจเจ็บ เคยอาฆาตพยาบาท หรือเคยสาปแช่งกันไว้ อาจเคยฆ่ากันตายในชาติหนึ่ง คู่ประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดมาเป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผย แต่บางทีด้วยบุญซ้ำบาปซ้อน อาจได้เกิดมาเป็นคู่รักกัน บางทีก็มาเป็นแฟนกัน เป็นพี่น้องกัน เป็นญาติพี่น้องกัน เป็นเพื่อนกัน บางทีก็มาเป็นคนรู้จักกันในฐานะต่างๆ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไร คู่ชนิดนี้ แรกๆ อาจจะมีความเป็นมิตรหรือรักกัน แต่ในที่สุดบาปที่เคยผูกพันกันมาจะเป็นกรรมซัดดลบันดาลให้คู่กัดนี้มีความแค้น อาฆาต อิจฉาริษยา ทะเลาะ กีดกัน และแข่งขันกันอยู่เสมอ เช่น คู่พระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตต์ ที่ตอนแรกเกิดมาเป็นพระญาติกัน แต่ด้วยกรรมที่ทั้งคู่เคยขัดแย้งกันมาเมื่ออดีตชาติ จึงทำให้พระเทวทัตต์เป็นศัตรูกับพระพุทธองค์ ถึงขนาดหาสารพัดวิธีมาสังหารพระองค์ และทำให้คนรอบข้างเจ็บปวดทรมานไปด้วย เช่นพระเจ้าอชาตศัตรู ผู้ถูกพระเทวทัตต์ชักจูงให้ฆ่าพระบิดาของตนเอง ซึ่งท้ายสุด ก่อนที่พระเทวทัตต์จะโดนธรณีสูบสิ้นชีพไปนั้น พระพุทธองค์ยังทรงกรุณาทำนายถึงอนาคตของพระเทวทัตต์ ผู้เป็นคู่กัดของพระองค์ว่า จะได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าที่บรรลุนิพพานแล้ว ไม่มีนิสัยชอบสอนสั่งผู้อื่น) ในอนาคตกาลอันห่างไกล หลังจากที่ได้พ้นทุกข์ทรมานจากขุมนรกอเวจีเสียก่อน

คู่กาม
เป็นคู่ที่มีระดับตามกรรมร่วมกัน เป็นเพราะทั้งสองฝ่ายมีบาป คือมีอารมณ์กามอยู่ในใจมาก แต่ด้วยระดับของกรรมที่แตกต่าง ทำให้คู่กามมีความสัมพันธ์ทางเพศกันตั้งแต่ไม่ผูกพันกันเลย คือมีเซ็กส์ร่วมกันเท่านั้นแบบสัตว์และแยกจากกันไป สักแต่ว่าเสพกามร่วมกันไป ไม่มีเจตนาผูกพันหรือเจตนาร่วมชีวิตกัน การมีคู่ประเภทนี้อาจเกิดได้โดยกิจกาม เช่นการเที่ยวโสเภณี หรือพวกฟรีเซ็กส์ทั้งหลายที่อาจเรียกต่างๆ กันไป เช่น กิ๊กหรือชู้ คู่ประเภทนี้เมื่อเจอกันอีกในชาติใดก็ตาม ก็จะมีใจกระสันอารมณ์ทางเพศเข้าหากันแต่ไม่มีบุญหรือบาปรองรับมากนัก จึงไม่มีความสัมพันธ์ต่อ เนื่อง และมักเป็นคู่ที่เข้ามารบกวนหรือทำลายความสัมพันธ์ของคู่ที่แท้จริงเป็น ระยะๆ ในลักษณะของคู่สัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ซึ่งบางทีเป็นเหตุให้สูญเสียคู่ที่แท้จริงไป หรือแม้ไม่สูญเสียไปก็ทำให้อยู่กันไม่เป็นสุข คู่กามนี้ทำให้สมดุลแห่งคู่แท้เสียไป และคู่กามบางครั้งก็เป็นการผิดทางกามกับลูก หรือภรรยา หรือสามี หรือคู่รักของผู้อื่น ซึ่งนำบาปมาให้ และการมีคู่กามจะเป็นบาปที่อาจทำให้คู่แท้ห่างไป หรือเลิกล้างกันไปตามอำนาจของบาปกรรมของคู่กาม

คู่กรรม

โดยชื่อแล้ว คู่กรรมเป็นคู่ที่คนโดยทั่วไปเข้าใจผิดที่สุดในบรรดาประเภทเนื้อคู่ทั้งหลาย คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า คู่กรรมคือคู่ที่มีเวรกรรมร่วมกัน ซึ่งถูกมองไปในแง่ลบ เช่นถึงแม้รักกันเพียงใดก็มักมีการพลัดพรากเหมือนอย่างคู่รักจากนวนิยายชื่อดัง “คู่กรรม” ที่โกโบริละอังศุมาลินไม่สามารถอยู่กินด้วยกันได้ในที่สุดเพราะความตายมาพลัดพรากให้ทั้งสองต้องจากกัน แต่จริงๆ แล้ว คู่กรรมคือคู่ที่ได้ร่วมทำบุญหรือบาปมาด้วยกันทำให้มีกรรมเกี่ยวข้องพัวพันร่วมกัน ซึ่งคู่กรรมนี้ต้องมาเกิดมีความสัมพันธ์ในฐานะต่างๆ กันไป เช่น เกิดมาเป็น พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา แฟน คู่รัก กัน พี่ น้อง ครูอาจารย์ เพื่อน คนรู้จัก ฯลฯ ซึ่งในแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกัน หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปตามกำลังกรรมของบุญบาปที่มีมาร่วมและไม่ใช่ว่าคู่กรรมนี้จะมีเพียงคนเดียว การเกิดมาชาติหนึ่งๆ อาจมีคู่กรรมตามมาผูกพันได้หลายคนตามกำลังของกรรมที่เคยทำร่วมกัน คู่กรรมนี้จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่เราเคยทำร่วมมากับเขา

คู่ธรรม
คู่ธรรมเป็นคู่ที่เคยทำบุญอย่างมากมาร่วมกัน คู่ธรรมจะเป็นคู่ที่มีคุณงามความดีเข้าใส่กันเท่านั้น มักเป็นคู่ที่ตั้งจิตอธิษฐานที่จะปฏิบัติธรรมหรือทำคุณงามความดีร่วมกัน อาจเคยเป็นคู่พระที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันมา อาจเป็นคู่สหายทางธรรม คู่ครูอาจารย์กับลูกศิษย์ หรือคู่บิดามารดากับบุตร คู่ธรรมนี้จะเน้นเกื้อกูลแก่กันและร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม ซึ่งอาจเกิดมาได้หลาบรูปแบบ เช่น เป็นเพื่อนกัน เป็นพี่น้องกัน เป็นพ่อแม่ลูกกัน เป็นอาจารย์กับศิษย์ ในกรณีที่คู่ธรรมเกิดมาเป็นคู่รักหรือสามีภรรยากัน จะมีความสนิทสนม และเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าจะเป็นเหมือนสามีภรรยาทั่วไป บางคู่อาจมีการเสพกามกันตามปกติแต่ไม่หมกมุ่นในอารมณ์ทางเพศมาก และอาจมีบางคู่ที่แต่งงานกันแล้วก็ไม่เสพกามกันเลย ทั้งคู่จะเป็นเหมือนเพื่อนที่สนับสนุนการทำคุณงามความดีของกันและกัน และอาจช่วยเหลือกันในแง่ของการปฏิบัติธรรม ซึ่งคู่ธรรมโดยแท้แล้วจะเป็นความสัมพันธ์ที่สะอาด และจะไว้วางใจซึ่งกันและกัน

คู่บารมี

คือ คู่ที่อธิษฐานจะบำเพ็ญบารมีร่วมกัน เผชิญสุขเผชิญทุกข์ด้วยกัน คอยประคับประคองปรองดองกันให้ถึงเป้าหมายสูงสุดอันแสนไกล คู่บารมีจะมีลักษณะเป็นเพื่อนแท้ที่ยอมตายให้แก่กันและกันได้ มีความเสียสละสูง มีความถาวร จะพบกันเกือบทุกชาติไป บางชาติก็อาจได้อยู่ด้วยกัน บางชาติก็อาจมีปัญหาไม่ได้อยู่ด้วยกันตามแต่กรรม อาจจะเป็นพ่อ แม่ ลุง ป้า นายจ้าง ฯลฯ ตามสภาพของกรรมที่ทำมา แต่ก็จะเกื้อกูลกันทุกชาติไป คู่ประเภทนี้จะมีความผูกพันกันล้ำลึก เข้าใจกันได้ดี ความรักของคู่ประเภทนี้จะสะอาด จริงใจ เชื่อถือได้ แต่ก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้าง เพราะทั้งคู่ยังไม่บรรลุธรรมในระดับสูงนั่นเอง

จากหนังสือเรื่อง ชำแหละกรรม  ที่มาจากความรัก โดย จุฑา จิรชีวะ

ขอขอบคุณบทความจาก
https://torthammarak.wordpress.com

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *