Loading
 • วันเข้าพรรษา วันงดเว้นอบายมุข วันเริ่มต้นชีวิตที่ดีๆ อะไรดีๆ ก็จะตามมา ^^

  วันเข้าพรรษา

  วันเข้าพรรษา คือวันที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง (วัด) ไม่ไปค้างคืนที่ไหนเป็นระยะเวลา ๓ เดือน หรือตลอดช่วงฤดูฝนนั่นเอง ซึ่งการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพราะพระสงฆ์สมัยนั้นจะต้องเดินเท้าจาริกไปเผยแพร่ธรรมะ ตามที่ต่างๆ ซึ่งการเดินทางไม่ได้สะดวกเหมือนเช่นวันนี้ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน เพราะพระสงฆ์ได้เหยียบแปลงเพาะปลูกของชาวบ้าน ทำให้พระพุทธเจ้าวางระเบียบให้มีการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ขึ้นมา เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน

  ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด ๓ เดือนของพระสงฆ์นั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระ ธรรม วินัย จากพระสงฆ์ ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์อีกด้วย

  วันเข้าพรรษา ตรงกับ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี เป็นวันที่ชาวพุทธจะได้ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวาย จตุปัจจัย ไทยธรรม งดเว้น อบายมุข และมีโอกาสได้ฟัง พระธรรมเทศนา ตลอดเวลาเข้าพรรษา เป็นระยะเวลา ๓ เดือน

  ช่วงเข้าพรรษานี้ ชายไทยที่อายุครบ 20 ปี นิยมบรรพชา อุปสมบท เป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง ๓ เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษาตลอดพรรษากาลว่า “บวชเอาพรรษา”

  ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำตอลด ๓ เดือนมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำ ทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษานี้ พระภิกาจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าเย็นและในการนี้จะต้องมีธูป เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็น การกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว

  กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา

  ๑.ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา
  ๒.ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิษุสามเณร
  ๓.ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล
  ๔.อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ

  ขอบคุณข้อมูลจาก : วัดตาลปากลัด, วัดป่ามหาชัย
  ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก pixabay.com

  Please follow and like us:
 • บทความที่คุณอาจชอบ

  No Comments

  Leave a Reply

  แบนเนอร์