สีรถที่ถูกโฉลกตามวันเกิด

สีรถที่ถูกโฉลกตามวันเกิด

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์

รถสีแดงก่ำหรือสีแดงเลือดหมู เสริมสง่าราศีมีอำนาจวาสนามากด้วยบุญบารมีคนยำเกรง

รถสีดำ เสริมความน่าเคารพนับถือเสริมดวงเรื่องทรัพย์สินเงินทอง

รถสีขาวหรือสีครีม เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายเช่น อุบัติเหตุ ให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีม่วงเปลือกมังคุด เสริมดวงด้านศรัทธา ความน่าเชื่อถือความไว้วางใจและดวงเรื่องการเงิน

รถสีเขียว เสริมดวงให้คนรักเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือทำให้สะดวกราบรื่นในเรื่องต่างๆ

รถสีบรอนซ์ สีเทา สีทอง เสริมดวงเรื่องเมตตามหานิยมเสริมเสน่ห์ การสนับสนุนเกื้อกูล

รถสีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นสีต้องห้ามเพราะเป็นกาลกิณีจะมีแต่ความโชคร้าย อัปมงคล

ท่านที่เกิดวันจันทร์

รถสีส้ม สีเหลืองแก่ เสริมดวงเรื่องการเงิน ความมั่นคง

รถสีดำ เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายเช่นอุบัติเหตุแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีน้ำเงิน สีทอง เสริมเสน่ห์ ผู้ใหญ่รักเมตตาและเอ็นดูมีโชคลาภมีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตาและศรัทธาในตัวเรา

รถสีม่วงเปลือกมังคุด เสริมดวงด้านความสะดวกราบรื่นทุกประการ

รถสีชมพู เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีฟ้า เสริมดวงให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีเขียว เสริมอำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงในตำแหน่งหน้าที่การงาน

รถสีแดง เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล

ท่านที่เกิดวันอังคาร

รถสีม่วงแก่ เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีดำ เสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน

รถสีบรอนซ์ สีเทา เสริมความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ

รถสีทอง สีแสด เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีน้ำตาล เสริมดวงด้านความมั่นคงในชีวิต เช่นมั่นคงเรื่องหลักทรัพย์ทรัพย์สินหน้าที่การงาน

รถสีเขียว เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง

รถสีแดง สีชมพู เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเครราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการ ส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีขาว สีเหลือง เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึงโชคร้าย อัปมงคล

 ท่านที่เกิดวันพุธ (กลางวัน)

รถสีน้ำเงิน สีฟ้า เสริมดวงด้านความเคารพนับถือ ยกย่องยอมรับ

รถสีน้ำตาล สีทอง เสริมดวงด้านพลังอำนาจเกียรติยศและชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน

รถสีขาว สีเหลืองอ่อน เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีเทา สีบรอนซ์ เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายเช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง

รถสีดำ เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่งชีวิตมีแต่ความสะดวกราบรื่น

รถสีม่วงแก่ เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภความโชคดี

รถสีเขียว เสริมดวงด้านเสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตาและศรัทธาในตัวเรา

รถสีชมพู สีแสด เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึงโชคร้าย อัปมงคล

ท่านเกิดวันพุธ (กลางคืน)

รถสีชมพู เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

รถสีดำ เสริมดวงด้านความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

รถสีเทา สีบรอนซ์ เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีม่วงแก่ เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุน จากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีน้ำเงิน สีฟ้า เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

รถสีแดง สีน้ำตาล เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี

รถสีส้ม สีทอง เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึงโชคร้าย อัปมงคล

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

รถสีขาว เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

รถสีแดง เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่นอุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีเทา สีบอรนซ์ เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรคไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวกราบรื่น

รถสีฟ้า เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมีโชคลาภ ความโชคดี

รถสีเขียว เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีส้ม สีทอง เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหลักทรัพย์โชคลาภเสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่ เมตตา และศรัธาในตัวเรา

รถสีดำ สีม่วง สีน้ำเงิน เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล

ท่านที่เกิดวันศุกร์

รถสีเขียว เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ

รถสีแดง สีทอง เสริมดวงด้านความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

รถสีแดง สีชมพู เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่นอุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีเหลือง เสริมดวงให้ประสบความสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีดำ เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรู และคู่แข่งชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น

รถสีน้ำตาล เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมีโชคลาภความโชคดี

รถสีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตาและศรัทธาในตัวเรา

รถสีเทา สีบรอนซ์ สีม่วง เป็นสีต้องห้ามเพราะเป็นกาลกิณีหมายถึงโชคร้าย อัปมงคล

ท่านที่เกิดวันเสาร์

รถสีแดง เสริมดวงให้คนยอมรับเชื่อถือและไว้วางใจ

รถสีชมพู เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับความสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

รถสีน้ำเงิน สีฟ้า เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายเช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

รถสีเทา สีบรอนซ์เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภความโชคดี

รถสีทอง สีเหลือง เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่งชีวิตมีแต่ความสะดวกราบรื่น

รถสีดำ สีม่วงแก่ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหลักทรัพย์โชคลาภเสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

รถสีเขียว สีแสด เป้นสีต้องห้ามเพราะเป็นกาลกิณีหมายถึงโชคร้าย อัปมงคล

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://pixabay.com

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *