Loading
 • อยู่กับงูเห่า หลวงพ่อชา สุภัทโท

  หลวงพ่อชาสุภัทโท

  อารมณ์ทั้งหลายนั้น จะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตาม
  หรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตาม อารมณ์ทั้งสองอย่างนี้
  มันเหมือนงูเห่า งูเห่ามันมีพิษมาก
  ถ้ามันฉกคนแล้ว ก็ทำให้ถึงแก่ความตายได้
  อารมณ์นี้ก็เหมือนกับงูเห่าที่มีพิษร้ายนั้น
  อารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมาก อารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษมาก
  มันทำให้จิตใจของเราไม่เป็นเสรี
  ทำให้จิตใจไขว้เขวจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

  อารมณ์ทั้งหลายที่ว่ามานี้ เหมือนกับงูเห่าที่มีพิษร้าย
  ถ้าไม่มีอะไรมาขวาง มันก็เลื้อยไปตามธรรมชาติของมัน
  แม้พิษของมันจะมีอยู่ มันก็ไม่แสดงออกมา
  ไม่ได้ทำอันตรายเรา เพราะเราไม่ได้เข้าไปใกล้มัน
  งูเห่าก็เป็นไปตามเรื่องของงูเห่า มันก็อยู่อย่างนั้น

  ดังนี้ ถ้าหากเป็นคนที่ฉลาดแล้ว ก็จะปล่อยหมด
  สิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไป สิ่งที่ชั่วก็ปล่อยมันออกไป
  สิ่งที่ใจชอบก็ปล่อยมันไป สิ่งที่ไม่ชอบก็ปล่อยมันไป
  เหมือนอย่างเราปล่อยงูเห่าตัวที่มีพิษร้ายนั้น
  ปล่อยให้มันเลื้อยของมันไป
  มันก็เลื้อยไปทั้งพิษที่มีอยู่ในตัวมันนั่นเอง

  จากธรรมเทศนาเรื่อง “อยู่กับงูเห่า”

  หลวงพ่อชา สุภัทโท

  Please follow and like us:
 • บทความที่คุณอาจชอบ

  No Comments

  Leave a Reply

  แบนเนอร์