โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคกรรมเก่า

โรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคย้ำคิดย้ำทำหรือโรค OCD เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะทรมานมากๆ ทั้งกายและใจ ซึ่งอาการของโรคในแต่ละคนก้เป็นไม่เหมือนกันอาการต่อไปนี้เป็นอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ ถ้าหากคุณผู้อ่านสงสัยว่าอาการที่เราเผชิญอยู่เป็นเพราะสาเหตุอะไร จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหม จะรักษาอย่างไร ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ให้ท่านได้อ่านเพื่อจะได้หาหนทางที่เหมาะสมกับตัวเองในการรักษาตัวเองกันต่อไปนะค่ะ

อาการดังกล่าวต่อไปนี้เป็นอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ
– กลัวโชคร้ายอย่างไม่มีสาเหตุ กลัวโชคร้าย กลัวแก๊สระเบิด กลัวลูกจะเสียชีวิต กลัวตาย กลัวรถจะชน และอีกมากมาย แบบย้ำคิดอยู่ตลอดเวลา
– คิดไม่ดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์ พระพุทธรูป คิดอะไรพิเรนๆ เป็นความคิดที่อยู่ๆผุดขึ้นมาเองโดยไโรคย้ำคิดย้ำทำหรือโรค OCD เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะทรมานมากๆ ทั้งกายและใจ ซึ่งอาการของโรคในแต่ละคนก้เป็นไม่เหมือนกันอาการต่อไปนี้เป็นอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ ถ้าหากคุณผู้อ่านสงสัยว่าอาการที่เราเผชิญอยู่เป็นเพราะสาเหตุอะไร จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหม จะรักษาอย่างไร ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ให้ท่านได้อ่านเพื่อจะได้หาหนทางที่เหมาะสมกับตัวเองในการรักษาตัวเองกันต่อไปนะค่ะ

อาการดังกล่าวต่อไปนี้เป็นอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ
– กลัวโชคร้ายอย่างไม่มีสาเหตุ กลัวโชคร้าย กลัวแก๊สระเบิด กลัวลูกจะเสียชีวิต กลัวตาย กลัวรถจะชน และอีกมากมาย แบบย้ำคิดอยู่ตลอดเวลา
– คิดไม่ดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์ พระพุทธรูป คิดอะไรพิเรนๆ เป็นความคิดที่อยู่ๆผุดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาแต่หยุดความคิดไม่ได้
– กลัวสิ่งสรกปรกจนเกินเหตุ เช็ดถูทำความสะอาดตลอดเวลา อาบน้ำวันละหลายๆรอบ แปรงฟันวันละหลายๆหน ล้างมือวันละหลายๆครั้ง
– อาการอีกหลายอาการค่ะ ถ้าอ่านเจอจะรวบรวมมาเก็บไว้ให้ที่นี่นะค่ะ 🙂

สาเหตุของโรคย้ำคิดย้ำทำ ในทางการแพทย์
ในปัจจุบันโรคนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้ แต่จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่าความเครียดที่เกิดขึ้น
เป็นสาเหตุที่สำคัญ (ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการหลังจากเผชิญเหตุการณ์เครียดรุนแรงหรือเรื้อรัง)
ทำให้เกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง หลายตัว โดยเฉพาะเซโรโทนิน (Serotonin) และความ
ผิดปกติในการทำงานของสมองส่วนหน้า (Frontal Lobe), Basal Ganglia, Cingulum และ Caudate Nucleus นอกจากนี้โรค OCD สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยพบว่าญาติสายตรงของผู้ป่วยมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับคนทั่วไป ผู้ป่วย OCD ร้อยละ 40 อาจมีอาการเป็นๆ หายๆ
ในขณะที่ร้อยละ 60 มีอาการต่อเนื่องเรื้อรัง พบว่าประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยกลุ่มนี้จะพบโรค
ซึมเศร้าร่วมด้วย โดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการของโรครุนแรงและเรื้อรัง โรคในทางจิตเวชอื่นๆ ที่อาจพบร่วม ได้แก่
โรคในกลุ่มวิตกกังวลอื่นๆ และการติดสารเสพติด โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล

สาเหตุของโรคย้ำคิดย้ำทำ ในทางพุทธศาสนา
โรคย้ำคิดย้ำทำเป็นกรรมเก่ามาตั้งแต่อดีตชาติ เป็นเศษกรรมที่เมื่อชาติที่แล้วชอบดื่มสุรา โดยมีความรุนแรง ของเศษกรรมดังนี้
ถ้าเศษกรรมยังรุนแรงมาก จะเป็น บ้า โรคจิตต่างๆ
ถ้าเศษกรรมเจือจางลงมา จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ
ถ้าเศษกรรมเจือจางลงมา จะเป็นคนฟุ้งซ่านง่าย วิตกกังวลง่าย ฯลฯ
ถ้าหมดเศษกรรม ก็จะเป็นปรกติ หรือ สร้างบุญตัดรอน แล้วบุญใดตัดรอนได้ดี
ก็บุญจากการทำสมาธิ นี่ไงล่ะค่ะ ทำให้เกิดปัญญา

แนวทางรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ ในทางการแพทย์
การรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย OCD คือการรักษาด้วยยาร่วมกับการทำพฤติกรรมบำบัด (Behavioral Therapy) ยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา ได้แก่ ยาที่ออกฤทธิ์ในการปรับสมดุลของสารเซโรโทนิน ในสมอง เช่น Fluoxetine, Sertraline, Fluvoxamine, Paroxetine, Escitalopram หรือ Clomipramine เป็นต้น
ฤทธิ์ในการรักษาอาจเห็นผลชัดเจนในสัปดาห์ที่ 4 หลังเริ่มการรักษา โดยทั่วไปจะใช้ยานานประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นจึงลดขนาดยาลงอย่างช้าๆ โดยผู้ป่วย มักกลับมามีอาการซ้ำได้ หากหยุดใช้ยาก่อนระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับพฤติกรรมบำบัดที่ใช้ในการรักษา OCD ได้แก่วิธี Exposure and Response Prevention นั่นคือ
การให้ผู้ป่วยสัมผัสกับสิ่งที่กังวล และให้คงอยู่ในสภาพนั้น โดยไม่มีพฤติกรรมย้ำทำตามมา เช่น ผู้ป่วยที่กลัวเรื่องความสกปรก จะถูกมอบหมายให้สัมผัสสิ่งที่เขากลัว (เช่น ดิน) อยู่สักพักหนึ่ง โดยไม่อนุญาตให้ล้างมือจนถึงเวลาที่กำหนด (ในระหว่างนั้นอาจใช้ยาหรือเทคนิคอื่นโดยแพทย์ในการช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย) และขยายเวลา
การสัมผัสสิ่งนั้นให้นานขึ้นไปเรื่อยๆ ในการบำบัด ครั้งต่อๆ มา จนผู้ป่วยสามารถสัมผัสสิ่งนั้นได้ โดยมีความกังวลลดน้อยลง แม้ว่าการย้ำคิดย้ำทำจะสามารถพบได้ในคนทั่วไป และอาจไม่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมากนัก แต่สำหรับผู้ป่วย OCD แล้ว อาการย้ำคิดย้ำทำสามารถส่งผลเสียได้อย่างมาก โดยผู้ป่วยเองไม่สามารถควบคุม ความคิดและพฤติกรรมของตนเองได้แม้จะพยายามเพียงใดก็ตาม ความเข้าใจและการให้กำลังใจจาก คนใกล้ชิด นอกจากจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยทรมาน จากอาการนี้น้อยลงแล้ว ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรักษาโรคนี้ได้อีกด้วย

แนวทางการรักษาของโรคย้ำคิดย้ำทำจากคนที่เคยมีอาการ
1.รักษาด้วยยา (6/10)
2.พฤติกรรมบำบัด (5/10)
3. การปรับความคิด (7/10)
4. นั่งสมาธิ (9/10)
5. สวดมนต์แผ่เมตตา ขออโหสิกรรม (5/10)
6. ออกกำลังกาย (5/10)
7. ทำกิจกรรมเยอะๆ (4/10)
8. กินอาหารเสริม หรือสมุนไพรอื่นๆ (4/10)
ดูรายละเอียดของแต่ข้อได้จากเว็บไซต์นี้เลยค่ะ http://ocdthai.wordpress.com

แนวทางรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำตามหลักพุทธศาสนา
โรคย้ำคิดย้ำทำของเราที่เกิดขึ้นเป็นเพราะใจเราไม่เข็มแข็งพอที่จะต่อสู้กับโรค ใจเราเลยมักไหลไปสู่ที่ๆมันเคยไหลไปบ่อยๆ จนเป็นความเคยชิน ฝืนไม่ค่อยจะได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ทรมารและบั่นทอนจิตใจของผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำยิ่งนัก ซึ่งการไหลไปของใจนั้นบางทีก้อก่อให้เกิดเป็นจิตอกุศลได้ ดั้งนั้นเราต้องมาฟื้นฟูจิตใจของเราให้เข็มแข็งและตั้งมั่นที่จะต่อสู้กับโรคนี้ให้หายอย่างเด็ดขาดกันดีกว่าค่ะ โดยเราต้องมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาที่คิด
ทำ พูด จะสามารถทำให้เราฝืนมันได้ ทุกครั้งที่ความคิดไม่ดีเกิดก้อรู้แล้วคอยเตือนตัวเองให้หยุดคิดในสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากที่สุด พอใจมันจะคิดก้อดึงให้จิตมันมาอยู่กับสิ่งที่เราทำ ความคิดมันก้อจะไม่ก่อตัวขึ้น จะทำให้เรามีสติมากขึ้น จะทำให้เราคิดดี ทำดี ค่ะ นอกจากนี้ถ้าใจเรา เข้าไปยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเกินไป ไม่ยอมปล่อย ทั้งเรื่องที่เคยทำให้เสียใจ เศร้าใจ จนก่อให้เกิดความโกรธ ความพยาบาท อยากแก้แค้น ผู้เขียนแนะ นำว่าควรปล่อยมันไปเถอะค่ะ ลองคิดดู มือที่ไม่ถืออะไรเลยเป็นมือที่ว่างเปล่า เบา สบายๆ พอไปถืออะไรสักชิ้นก้อเริ่มหนัก ถือเยอะๆก้อหนักเข้าไปใหญ่ ยิ่งถือนานก้อยิ่งทรมาน วางของหนักดีกว่าเบา สบาย ใจเป็นสุขได้บุญด้วยค่ะ เมื่อไรที่ใจเราปล่อย ใจเราจะมีสติ ใจเราจะเข็มแข็งค่ะ โรคย้ำคิดย้ำทำก้อเรื่อง
จิ๊บๆ ไม่ใช่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเสียเมื่อไหร่ จริงไม๊ค่ะ ^___^

สิ่งที่ผู้เขียนคิดว่า การรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำได้ดีที่สุดคือการทำสมาธิ เพราะการทำสมาธิจะเป็นการสร้างวาสนาบารมีทำให้จิตใจเราเข็มแข็ง มีสติระลึก รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา คิดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ และสามารถหายขาดจากอาการโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างแน่นอนค่ะ คอนเฟริม ^^
ผู้เขียนแนะนำให้ฟังวีดีโอของพระอาจารย์ที่ท่านปฎิบัติดีปฎิบัติชอบหรือผู้รู้นั่นเองค่ะ
การอยู่กับปัจจุบันขณะของท่าน ว วชิระเมธี

การฝึกจิตของหลวงปู่วิริยังค์

การดูจิตของหลวงพ่อปราโมช ปราโมชโช


การนั่งกรรมฐานแก้กรรมของ หลวงพ่อจรัญ

การมีชีวิตด้วยจิตว่างของหลวงพ่อพุทธทาส


การเข้าใจสภาวะจิต

เทคนิคการรู้ใจและการปรับใจ หลวงพ่อสุรศักดิ์

บทความเกี่ยวกับโรคที่ดีและมีประโยชน์มากๆคือเรื่องวิธีการตัดวงจรอุบาทว์ของการย้ำคิดย้ำทำ

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาให้อ่านนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก้อน้อยแก่ผู้ป่วยย้ำคิดย้ำนะค่ะ ขอให้ทุกท่านหายจากอาการป่วยโดยเร็วพลันนะค่ะ เอาใจช่วยค่ะ สู้ๆๆ ^____^

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก
AUGUST 2011 MEN’S HEALTH 15
www.pantip.com

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *