Loading
 • ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

  ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

  วันหยุดนี้ ถ้าไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหน ลองมาเที่ยววัดทำบุญกับเส้นทางแสวงบุญในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพดูนะคะ นอกจากจะได้เที่ยวชมความงดงามของวัดวาอารามต่างๆแล้ว ยังได้สร้างบุญ เพิ่มบารมี ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและคนที่รักด้วยนะคะ วัดแต่ละวัดที่จะพาไปเที่ยว เป็นวัดที่สวยงามและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกว้างขวาง อาทิเช่น

  ๑. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  ๒. วัดสุทัศนเทพวราราม
  ๓. วัดราชนัดดาราม
  ๔. วัดสระเกศ
  ๕. วัดบวรนิเวศวิหาร
  ๖. วัดชนะสงคราม
  ๗. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
  ๘. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต)
  ๙. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

  ๑. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม : ธุรกิจมั่นคง

  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  เชื่อกันว่าการได้มาไหว้พระที่วัดราชบพิธนี้ จะนำพาให้ธุรกิจของเราเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า เช่น พระพุทธอังคีรส หล่อด้วยทองทั้งองค์ พระนิรันตราย และเป็นตั้ง ของสุสานหลวง นอกจากนี้ ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ

  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2222 3930, 0 2221 0904
  การเดินทาง ตั้งอยู่ที่ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ ข้างกระทรวงมหาดไทย มีรถเมล์สาย 2 ผ่าน
  เว็บไซต์วัด https://th-th.facebook.com/WatRajabopit2412/

  ๒. วัดสุทัศน์เทพวราราม : วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป

  วัดสุทัศน์เทพวราราม
  วัดสุทัศน์เทพวราราม

  เชื่อกันว่าการได้มาไหว้พระที่วัดสุทัศน์นี้จะทำให้เป็นคนมีทัศนวิสัยที่กว้างไกล และมีเสน่ห์แก่คนทั่วไปค่ะ วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารที่มีพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปีพ.ศ. ๒๓๕๐ ซึ่งเป็นวัดกลางพระนคร และโปรดให้สร้างพระวิหารใหญ่เทียบเท่าวัดพนัญเชิง ของกรุงศรีอยุธยา จากนั้นทรงอัญเชิญพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย ซึ่งหล่อขึ้นตั้งแต่สมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง ที่เรียกกันว่าพระโตหรือพระใหญ่ จากพระวิหารวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัยมาประดิษฐาน เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ และ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามใหม่ว่า พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ผนังด้านในของพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 3 ซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มยอดเจดีย์ มีลักษณะแปลกตาและงดงามมากๆ

  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 21.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  0 2222 3539, 08 3815 6661
  การเดินทาง ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ข้างเสาชิงช้า เขตพระนคร มีรถเมล์สาย 10, 12, 35, 42 และ รถปรับอากาศ สาย ปอ.12 ผ่าน
  ค่าเข้าชมวัด คนไทยเข้าชมฟรี ชาวต่างชาติเสีย 20 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ)
  เว็บไซต์วัด https://th-th.facebook.com/watsuthateveningservice

  ๓. วัดราชนัดดาราม : สุขกายสุขใจ

  วัดราชนัดดาราม
  วัดราชนัดดาราม

  เชื่อกันว่าการได้มาไหว้พระที่วัดนี้ จะทำให้สุขกายสบายใจยิ่งนัก ไม่มาไม่ได้แล้วนะคะวัดนี้วัดราชนัดดารามเป็นพระอารามชั้นตรีชนิดวรวิหาร ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง เพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี ที่วัดราชนัดดารามนี้มีการสร้างโลหะปราสาท แทนการสร้างเจดีย์ ซึ่งเป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย และถือเป็นองค์ที่ ๓ ของโลก ที่มีความงดงามและมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทยอย่างมาก บนยอดปราสาทเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 221 0903
  การเดินทาง ตั้งอยู่ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ มีรถเมล์ สาย 2, 9, 39, 44, 68, 79, 503, 511, 512, 516, ปอ.พ. 1, 8 และ 10 ผ่าน

  ๔. วัดสระเกศ : เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล

  วัดสระเกศ
  วัดสระเกศ

  เชื่อกันว่าการได้มาไหว้พระทีวัดสระเกศ หรือ วัดภูเขาทองนี้ จะทำให้เป็นคนที่มีความคิดดี มีความคิดเป็นสิริมงคล เกิดปัญญา นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับตัวเราและครอบครัวค่ะวัดสระเกศ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดสะแก สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ พระระเบียงรอบพระอุโบสถ มีพระเจดีย์รายรอบ ภายในพระระเบียงมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงกันอยู่เต็มพระระเบียงทั้ง 4 ด้าน มีจำนวนทั้งหมด 163 องค์ ประดิษฐานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางสมาธิ มีซุ้มพัทธสีมารายรอบ ๘ ทิศซึ่งวิจิตรสวยงามมาก

  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07:30 – 17:30 น.
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2621 0576
  การเดินทาง
  โดยรถประจำทาง – สาย 8, 15, 37, 47, 49, และ ปอ. 37
  โดยเรือ – ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา ไปขึ้นท่าผ่านฟ้าลีลาศ (คลองแสนแสบ), ท่าภูเขาทอง (คลองผดุงกรุงเกษม)
  โดยรถยนต์หรือแท็กซี่ – จอดภายในบริเวณวัดได้
  ค่าเข้าชมวัด คนไทยเข้าชมฟรี ชาวต่างชาติเสีย 20 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ)
  เว็บไซต์วัด https://www.watsraket.com

  ๕. วัดบวรนิเวศวิหาร : จะพบสิ่งที่ดีงามในชีวิต สุขภาพแข็งแรง

  วัดบวรนิเวศวิหาร
  วัดบวรนิเวศวิหาร

  เชื่อกันว่าการได้มาไหว้พระที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้ จะทำให้ได้พบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิต และทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน วัดบวรเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ ๓ ด้วยศิลปะไทยผสมจีน เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา พระพุทธรูปที่มีความงดงามในสมัยสุโขทัย สร้างขึ้นโดยพระมหาธรรมราชาลิไทย ราวปีพ.ศ.1900 วัดบวรเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 7 และ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงผนวช และวัดนี้ยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกอีกด้วย

  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2281 2831-3
  การเดินทาง ตั้งอยู่ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีรถเมล์ สาย 12, 15, 56, 68 และ รถปรับอากาศสาย 5, 11, 38, 68 ผ่าน
  เว็บไซต์วัด http://www.watbowon.com

  ๖. วัดชนะสงคราม : มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งหลาย

  วัดชนะสงคราม
  วัดชนะสงคราม

  เชื่อกันว่าการได้มาไหว้พระที่วัดชนะสงครามนี้ จะทำให้ได้รับชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง และศัตรูทำอะไรไม่ได้ วัดชนะสงครามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดกลางนา และเปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดชนะสงคราม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน นามว่า “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดาอนาวรญาณ หรือ หรือเรียกกันว่า หลวงพ่อปู่” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ในสมัยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทจะทรงออกรบ ท่านเสด็จมาสักการะพระประธานในพระอุโบสถที่วัดแห่งนี้ทุกครั้ง และท่านทรงได้ชัยชนะในสงครามทุกครั้ง ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวชมวัด มากราบไหว้ขอพรกับ พระรูปหล่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทและหลวงพ่อปู่ อยู่ทุกวันมิได้ขาด

  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2281 8244
  การเดินทาง ตั้งอยู่เหนือคลองโรงไหม ริมถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีรถเมล์ สาย 3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 82, 123 และ รถปรับอากาศ สาย ปอ.6, 509 ผ่าน
  เว็บไซต์วัด วัดชนะสงคราม

  ๗. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) : อยู่เย็นเป็นสุข สำเร็จสมหวัง

  วัดโพธิ์
  วัดโพธิ์

  เชื่อกันว่าการได้มาไหว้พระที่วัดโพธิ์นี้ จะทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข คิดหวังสิ่งใดที่ถูกที่ควร จะได้รับความสำเร็จสมหวังทุกประการวัดโพธิ์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดโพธาราม” หรือ “วัดโพธิ์” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างพระอุโบสถ พระระเบียงพระวิหารตลอดจนบูรณะวัด พร้อมทั้งให้สถาปนาวัดใหม่ และพระราชทานนามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ วัดโพธิ์เป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพระเจดีย์ที่สำคัญคือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน นามว่า พระพุทธเทวปฏิมากร มีความงดงามมากๆ มีพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนวัดโพธิ์ที่งดงามมาก ได้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ นอกจากนี้ที่วัดโพธิ์ยังมี ตุ๊กตาหินจีน และ ยักษ์วัดโพธิ์ขนาดใหญ่อีกด้วย ทำให้วัดโพธิ์เป็นวัดที่มีความงดงามอย่างวิจิตรตระการตา มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติแวะเวียนมาเที่ยวชมทุกวันไม่ขาดสาย วัดโพธิ์ยังได้ขึ้นทะเบียนนานาชาติเป็นมรดกความทรงจำโลก จากทางยูเนสโก เพราะวัดโพธิ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง

  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2222 1969, Thai Massage School: 0 2221 3686, 0 2622 3550-3
  การเดินทาง
  1. โดยรถประจำทาง – สาย 1, 3, 12, 25, 44, 47, 53, 60, 82, 91, 501, และ 508
  2. โดยเรือ – ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน หรือ ท่าเรือปากคลองตลาด
  ค่าเข้าชมวัด คนไทยเข้าชมฟรี ชาวต่างชาติเสีย 100 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ)
  เว็บไซต์วัด http://www.watpho.com

  ๘. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต) : ทำให้จิตใจใสสะอาด

  เที่ยววัดพระแก้ว
  วัดพระแก้ว

  เชื่อกันว่าการได้มาไหว้พระที่วัดพระแก้วมรกตนี้ จะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจใสสะอาดดุจพระรัตนตรัย วัดพระแก้วมรกตเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษามีแต่เขตพุทธาวาสไม่มีเขตสังฆาวาส ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน นามว่า พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต เป็นศิลปะเชียงแสนตอนต้นที่งดงามมากๆ ทำจากหินหยกสีเขียวเข้มทึบแสงปางสมาธิ ได้อัญเชิญมาจาก กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ถือได้ว่าพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้วมรกต เป็นวัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาเที่ยวชมความงดงามขององค์พระแก้วมรกตเป็นจำนวนมากอย่างไม่ขาดสายทุกวัน

  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร 0 2222 0094, 0 2222 6889
  การเดินทาง ตั้งอยู่บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
  1. โดยรถประจำทาง – สาย 1, 3, 25, 32, 33, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203 และ
  รถปรับอากาศ สาย 2, 3, 6, 25, 32, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203, 512
  2. โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส – ใช้เส้นทางสายสุขุมวิท ไปลงสถานีสะพานตากสิน (ทางออกที่ 2) แล้วใช้บริการเรือด่วน
  เจ้าพระยา ไปขึ้นท่าเรือท่าช้าง แล้วเดินเท้าไปวัด
  ค่าเข้าชมวัด  350 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ)๙. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ : มีสติปัญญาดี

  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

  เชื่อกันว่าการได้มาไหว้พระที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นี้ จะทำให้เป็นคนที่มีสติปัญญาดี วัดมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหารสร้างใน สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดสลัก” ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โปรดให้ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก และจัดให้มีการสอบไล่พระปริยัติธรรมที่วัดแห่งนี้ จึงโปรดให้เปลี่ยนนามเป็น “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรมหาวิหาร”ตามแบบอย่างครั้งกรุงเก่า และในปี พ.ศ ๒๓๔๖ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดมหาธาตุต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ปฎิสังขรณ์วัดมหาธาตุ  จึงโปรดให้เพิ่มสร้อยนามพระอาราม เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ว่า วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ภายในวัดมี พระอุโบสถ พระวิหาร พระมณฑป วิหารโพธิ์ลังกาหรือวิหารน้อย ต้นศรีมหาโพธิ์ และ มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 – 17.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2222 6011, 0 2623 5613
  การเดินทาง ตั้งอยู่ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  1. โดยรถประจำทาง – สาย 1, 3, 7, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 59, 60, 64, 65, 70, 80, 82, 91, 203 รถปรับอากาศ สาย 1, 6, 7, 8, 12, 25, 39, 44, 70, 203
  2. โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส – ใช้เส้นทางสายสุขุมวิท ไปลงสถานีสะพานตากสิน (ทางออกที่ 2) แล้วใช้บริการเรือด่วน เจ้าพระยา ไปขึ้นท่าเรือท่าช้าง และนั่งเรือข้ามฟาก (ท่าพระจันทร์เหนือ)
  เว็บไซต์วัด http://www.watmahathat.com

  ขอขอบคุณรูปภาพจาก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดชนะสงคราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

  Please follow and like us:
 • บทความที่คุณอาจชอบ

  No Comments

  Leave a Reply

  แบนเนอร์