Loading
Browsing Tag :

จุดเทียนไว้ที่จิต

  • หลวงพ่อจรัญเทศน์วันอาสาฬหบูชา

    จุดเทียนไว้ที่จิต จุดเทียนไว้ที่ใจ

    พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกคือวันนี้ พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรอยู่หลายปีจนได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากนั้นท่านก็เมตตาที่ต้องการสอนหมู่สัตว์ให้ได้รู้แจ้งแทงตลอดของ วัฎสงสารเช่นเดียวกับท่าน จีงมาโปรดพระปัญจวัคคีย์...…

แบนเนอร์