Loading
Browsing Tag :

ประโยชน์การทำบุญ

  • ทําบุญทํากุศล

    ทำบุญสร้างกุศล

    เมื่อใดมีการพิจารณากันให้ละเอียดถี่ถ้วน เมื่อนั้นจะพบความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่เรียกกันว่า “บุญ” กับ สิ่งที่เรียกว่า “กุศล” บ้างไม่มากก็น้อย แล้วแต่ความสามารถ ในการพินิจพิจารณา...…

แบนเนอร์