Loading
Browsing Tag :

ประโยชน์ของสมาธิ

  • หลวงพ่อวิริยังค์

    ประโยชน์ของสมาธิ

    ทำให้หลับสบายคลายกังวล กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้สมองปัญญาดี ทำให้มีความรอบคอบ ทำให้ระงับความร้ายกาจ บรรเทาความเครียด มีความสุขพิเศษ ทำให้จิตใจอ่อนโยน กลับใจได้ เวลาสิ้นลมพบทางดี เจริญวาสนาบารมี เป็นกุศ...…

แบนเนอร์