Loading
Browsing Tag :

หลวงพ่อจรัญ

  • หลวงพ่อจรัญเทศน์วันอาสาฬหบูชา

    จุดเทียนไว้ที่จิต จุดเทียนไว้ที่ใจ

    พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกคือวันนี้ พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรอยู่หลายปีจนได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากนั้นท่านก็เมตตาที่ต้องการสอนหมู่สัตว์ให้ได้รู้แจ้งแทงตลอดของ วัฎสงสารเช่นเดียวกับท่าน จีงมาโปรดพระปัญจวัคคีย์...…

  • บทสวดเมตตาใหญ่หลวงพ่อจรัญ

    บทสวดเมตตาใหญ่หลวงพ่อจรัญ

    บทสวดมหาเมตตาใหญ่ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี อานิสงส์ ของการสวดมนต์เมตตาใหญ่ การสวดมนต์นี้มีอานิสงส์มาก ผู้ใดสวดทุกคืนก่อนนอนแล้วจะเกิดมงคลกับทุกคนในบ้านนั้น ศัตรูจะแพ้ภัย จะมีแต่เมตตาธ...…

แบนเนอร์