Loading
Browsing Tag :

เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา

  • วันอาสาฬหบูชา

    วันอาสาฬหบูชา จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากอีกวันหนึ่งของชาวพุทธ เพราะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้  2 เดือน โดยพร...…

แบนเนอร์