Loading
Browsing Tag :

โรคย้ำคิดย้ำทำกรรมเก่า

  • โรคย้ำคิดย้ำทำ

    โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคกรรมเก่า

    โรคย้ำคิดย้ำทำหรือโรค OCD เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะทรมานมากๆ ทั้งกายและใจ ซึ่งอาการของโรคในแต่ละคนก้เป็นไม่เหมือนกันอาการต่อไปนี้เป็นอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ ถ้าหากคุณผู้อ่านสงสัยว่าอาการที่เราเผชิญอยู่เป็นเพ...…

แบนเนอร์